قیمت ورق آجدار فولادمبارکه فابریک ضخامت ۵

خصوصیات محصول
ضحامت ۵
حالت رول
عرض ۱۲۵۰
طول _
publish_to_site ۱