قیمت ورق آجدار فولادمبارکه فابریک ضخامت ۶

خصوصیات محصول
ضحامت ۶
حالت رول
عرض ۱۲۵۰
طول _
publish_to_site ۱