قیمت ورق آجدار فولادمبارکه فابریک ضخامت ۱۰

خصوصیات محصول
ضحامت ۱۰
حالت رول
عرض ۱۲۵۰
طول _
publish_to_site ۱