قیمت ورق آجدار فولادمبارکه فابریک ضخامت ۳

خصوصیات محصول
ضحامت ۳
حالت رول
عرض ۱۵۰۰
طول _