قیمت تیرآهن سبک HEA تیرآهن هاش سبک HAE سایز ۵۰

خصوصیات محصول
سایز ۵۰
حالت ۱۲ متری
وزن ۱۸۶۰
publish_to_site ۱
دانشنامه

تیرآهن هاش چیست؟| آشنایی با انواع تیر هاش

تیرآهن هاش که به آن تیر هاش نیز گفته می‌شود دارای بال های پهن است. تیر هاش در دو نوع تیر هاش سبک یا HEA و تیر هاش سنگین یا  HEB شناخته می‌شود.