قیمت ذوب آهن اصفهان سایز ۱۶

خصوصیات محصول
سایز ۱۶
وزن ۱۷۲