قیمت ذوب آهن اصفهان سایز ۳۰

خصوصیات محصول
سایز ۳۰
وزن ۵۰۶