قیمت ناب تبریز سایز ۱۴

خصوصیات محصول
سایز ۱۴
وزن ۱۳۰