قیمت ورق آلیاژی CK45 ضخامت ۸

خصوصیات محصول
ضحامت ۸
استاندارد _
برند اکسین
حالت شیت
عرض ۲۰۰۰
طول ۶۰۰۰
دانشنامه

ورق آلیاژی چیست؟

ورق آلیاژی، ورقی است که از ترکیب چند عنصر فلزی و غیر فلزی به وجود می آید. در این دانشنامه با آلیاژ، ورق آلیاژی، انواع آن و کاربردهای آن آشنا خواهیم شد.