قیمت ورق آلیاژی A516 ضخامت ۶

خصوصیات محصول
ضحامت ۶
استاندارد ۷۰
برند فولاد مبارکه
حالت شیت
عرض ۱۵۰۰
طول ۶۰۰۰
دانشنامه

ورق آلیاژی چیست؟

ورق آلیاژی، ورقی است که از ترکیب چند عنصر فلزی و غیر فلزی به وجود می آید. در این دانشنامه با آلیاژ، ورق آلیاژی، انواع آن و کاربردهای آن آشنا خواهیم شد.