قیمت ورق آلیاژی A516 ضخامت ۸

خصوصیات محصول
ضحامت ۸
استاندارد ۷۰
برند فولاد مبارکه
حالت شیت
عرض ۱۵۰۰
طول ۶۰۰۰
publish_to_site ۱
دانشنامه

ورق آلیاژی چیست؟ بررسی کاربردهای ورق آلیاژی

ورق آلیاژی، ورقی است که از ترکیب چند عنصر فلزی و غیر فلزی به وجود می آید. در کل آلیاژ به اصطلاحی گفته می شود که از ترکیب دو فلز حاصل می شود.