قیمت سیم خاردار ضخامت ۲.۵mm

خصوصیات محصول
ضحامت ۲.۵mm
حالت سوزنی_خطی
وزن ۲۲kg
ضخامت خار ۲mm
قطر _