قیمت لوله گاز خانگی سایز ۱۱/۲اینچ

خصوصیات محصول
سایز ۱۱/۲اینچ
ضحامت ۳.۵
استاندارد تست گاز خانگی
واحد کیلوگرم
حالت ۶ متری