قیمت میلگرد احرامیان یزد سایز ۸

خصوصیات محصول
سایز ۸
حالت ۱۲ متری
طول
publish_to_site ۱
دانشنامه

میلگرد آجدار چیست؟| آشنایی با انواع میلگرد آجدار

میلگرد آجدار، میلگردی است که برای تقویت سازه بتن استفاده می شود. این میلگرد بر روی تنه خود شیارها و برآمدگی هایی دارد که منجر می شود تا چسبندگی بهتری بین بتن و میلگرد برقرار شود. شیارهایی که بر روی میلگرد آجدار وجود دارد شکل‌های مختلفی دارد. در بعضی از آن‌ها این شیارها به شکل دایره، دوکی شکل، یکتواخت یا ترکیبی از آن‌ها است.