قیمت نبشی اسپیرال سایز ۴۰×۴۰

خصوصیات محصول
سایز ۴۰×۴۰
ضحامت ۲
حالت ۶ متری
publish_to_site ۱
دانشنامه

نبشی چیست وچه کاربردی دارد؟

نبشی مقطع فولادی هستند که به شکل V و L  وجود دارند. این مقاطع اغلب به شکل L لاتین است. این مقطع دارای دو ضلع است که به آن بال می گویند. بال‌ها به صورت مساوی و نامساوی می تواند باشد.