قیمت نبشی آریان فولاد سایز ۶۰×۶۰

خصوصیات محصول
سایز ۶۰×۶۰
ضحامت ۶
حالت ۶ متری
دانشنامه

نبشی چیست؟

نبشی مقطعی است به شکل V و L لاتین. این مقطع دارای دو ضلع است که به آن بال می گویند. بالها به صورت مساوی و نامساوی می تواند باشد. در این دانشنامه بیشر با این مقطع کاربردی آشنا خواهیم شد.