قیمت پروفیل زد Z سایز ۲۲

خصوصیات محصول
سایز ۲۲
ضحامت ۳
دانشنامه

پروفیل زد (Z)  چیست؟

پروفیل z  پروفیلی است بسیار کاربردی با ظاهری شبیه به z انگلیسی. در این دانشنامه این پروفیل را به صورت تخصصی بررسی خواهیم کرد.