قیمت ورق روغنی فولاد مبارکه ضخامت ۱.۲۵

خصوصیات محصول
ضحامت ۱.۲۵
استاندارد st۱۲
حالت رول
عرض ۱۰۰۰
دانشنامه

ورق روغنی چیست؟

ورق روغنی، ورقی بسیار مهم در صنعت می باشد. این ورق، ورقی حاصل از نورد سرد است که سطحی یکدست و شفاف دارد و از ورق سیاه به دست می آید. در این دانشنامه با این ورق و کاربرد های آن به صورت تخصصی آشنا خواهیم شد.