قیمت ورق روغنی هفت الماس ضخامت ۲

خصوصیات محصول
ضحامت ۲
استاندارد st۱۲
حالت رول
عرض ۱۰۰۰
دانشنامه

ورق روغنی چیست؟

ورق روغنی، ورقی بسیار مهم در صنعت می باشد. این ورق، ورقی حاصل از نورد سرد است که سطحی یکدست و شفاف دارد و از ورق سیاه به دست می آید. در این دانشنامه با این ورق و کاربرد های آن به صورت تخصصی آشنا خواهیم شد.