قیمت ورق روغنی فولاد غرب ضخامت ۰.۹

خصوصیات محصول
ضحامت ۰.۹
استاندارد st۱۲
حالت رول
عرض ۱۰۰۰
publish_to_site ۱
دانشنامه

ورق روغنی چیست؟| آشنایی با کاررد ورق روغنی در صنایع مختلف

ورق روغنی، ورقی بسیار مهم در صنعت می باشد. این ورق، ورقی حاصل از نورد سرد است که سطحی یکدست و شفاف دارد و از ورق سیاه به دست می آید. در این دانشنامه با این ورق و کاربرد های آن به صورت تخصصی آشنا خواهیم شد.