برچسب

"انواع میلگرد"شرایط انبارداری انواع میلگرد

به همان میزان که مراحل تولید یک مقطع فولادی مهم می باشد، شرایط نگه داری و حمل نقل آهن نیز حائز اهمیت است. میلگرد تا زمانی می تواند بر ایمنی ساختمان و افزایش استحکام کششی بتن، تاثیر مثبت داشته باشد که سالم، بدون خوردگی و زنگ زدگی باشد و در صورتی که دچار تغییرات شود دیگر ایمنی لازم را نخواهد داشت.  شرایط نگهداری  و حمل و نقل  برای جلوگیری از افت کیفیت،از درجه اهمیت بسیار زیادی برخوردار است که در این بخش به صورت کامل بررسی خواهیم کرد.

کلاف میلگرد چیست؟

کلاف میلگرد یک محصول مهم  و کاربردی است.  میلگرد ساده و یا آجدار به صورت کلاف های پیچیده شده درهم می باشد که در این مقاله آن را بررسی خواهیم کرد.

میلگرد کلاه دار چیست؟

میلگرد کلاه دار، میلگرد آجداری است با یک کلاهک به شکل دایره یا مربع یا بیضی و یا مستطیل که در سازه های بتنی به منظور جلوگیری از ازدحام میلگرد در بتن مورد استفاده قرار می گیرد. در این مقاله به صورت تخصصی این محصول را بررسی خواهیم کرد.

کاربرد میلگرد آجدار

میلگرد آجدار، میلگردی بسیار مهم برای تقویت سازه ساختمان می باشد و در ساختمان سازی کاربرد زیادی دارد در این مقاله به صورت مختصر با کاربرد های آن آشنا خواهیم شد.

میلگرد کمرکش چیست؟

مقاومت سازه ساختمان بسیار مهم است. میلگرد کمرکش میلگردی است که توان کششی و مقاومت را در بتن افزایش می دهد و استفاده از آن برای ساختمان های مقاوم ضروری است. در این مقاله کامل این موضوع را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

میلگرد ترانس چیست؟

میلگرد ترانس که یکی دیگر از انواع میلگرد است، میلگردی صاف و بدون آج می باشد که بیشتر مصارف زینتی دارد که در این مقاله به صورت کامل با آن آشنا خواهیم شد.

میلگرد آجدار چیست؟

میلگرد آجدار، میلگردی است که برای تقویت سازه بتن استفاده می شود. این میلگرد بر روی تنه خود شیارها و برآمدگی هایی دارد که منجر می شود تا چسبندگی بهتری بین بتن و میلگرد برقرار شود. در این مقاله به صورت تخصصی با این مقطع آشنا خواهیم شد.

کارخانه های تولید میلگرد ساده در ایران

در این مقاله برترین تولید کننده های میلگرد ساده در ایران را معرفی خواهیم کرد.