برچسب

"جدول وزن ورق"جدول وزن ورق روغنی

ورق روغنی، ورقی است که ماده ی اولیه آن ورق سیاه می باشد. این ورق جزو دسته ی ورق های سرد محسوب می شود که به دلیل آغشته شدن با روغن به آن ورق روغنی می گویند. ورق روغنی محصولی مهم در کارخانه های تولیدی است و به همین دلیل وزن آن بسیار مهم می باشد در این مقاله جدول وزنی ورق روغنی را مورد برررسی قرار خواهیم داد.

جدول وزنی ورق گالوانیزه

ورق گالوانیزه،  ورقی است که با روی پوشانیده شده است. این ورق خاصیت ضد زنگ دارد و به همین دلیل کارایی بالایی در ساختمان سازی و صنعت دارد. وزن ورق مسئله ای مهم برای برآورد هزینه های اقتصادی و مسائل مهندسی می باشد. در این مقاله جدول وزنی ورق گالوانیزه را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

جدول وزن ورق سیاه

در این مقاله، وزن ورق سیاه در تمام ضخامت ها، فرمول محاسبه وزن ورق سیاه و وزن ورق سیاه کارخانه های فولاد مبارکه، فولاد کاویان و فولاد اکسین را مورد بررسی قرار خواهیم داد. با اگاهی از وزن ورق انتخابی می توانید عوامل مهندسی پروژه را مورد بررسی قرار دهید و هزینه های اقتصادی را دقیق تر محاسبه کنید تا خریدی آگاهانه و صحیح داشته باشد.