fy یا تنش میلگرد چیست؟

۱۵:۵۹ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۱
به مقاومت و تحمل میلگرد در برابر تغییر شکل تنش تسلیم می گویند که با fy نمایش داده می شود و در این مقاله به صورت کامل آن را بررسی خواهیم کرد.

آشنایی با fy یا تنش تسلیم میلگرد

فهرست مطالب:

 • Fy  یا تنش تسلیم میلگرد چیست؟
 • خاصیت الاستیسته فلزات
 • تغییر شکل الاستیک
 • تغییر شکل پلاستیک
 • تنش تسلیم میلگرد
 • چرا استحکام تسلیم میلگرد مهم است؟
 • شیوه تعیین استحکام کششی میلگرد
 • تغییرات استحکام کششی میلگرد
 • سوالات کاربردی

قبل از اینکه در خصوص fy  میلگرد صحبت کنیم اول باید بدانیم خاصیت الاسیسته فلزات، تغییر شکل الاستیک، تغییر شکل پلاستیک به چه معنا است؟ و چرا حائز اهمیت می باشد.

خاصیت الاستیسیته فلزات

ساختار اجسام فلزی به صورتی است که قابل تغییر می باشد به این خاصیت الاستیسته می گویند که مهم ترین وجه تمایز فلزات با دیگر مواد از جمله سرامیک می باشد.

تغییر شکل الاستیک

در صورتی که نیروی وارد شده به فلز تا حدی باشد که تغییر شکل ایجاد شده، بدون اعمال نیروی اضافه قابل برگشت باشد، به آن تغییر شکل الاستیک می گویند.

تغییر شکل پلاستیک

در صورتی که نیروی وارد شده به فلز تا حدی باشد که تغییر شکل ایجاد شده در فلز غیر قابل برگشت باشد و ساختار فلز برای همیشه تغییر کند به آن تغییر شکل پلاستیک می گویند.

تنش تسلیم میلگرد

به مقاومت و تحمل میلگرد در برابر تغییر شکل تنش تسلیم می گویند به عبارتی حد نهایی نیرویی که به یک میلگرد وارد می شود و میلگرد می تواند بدون تغییر شکل پلاستیک آن را تحمل کند. به تنش تسلیم میلگرد، استحکام تسلیم نیز می گویند و با  fy  آن را نشان می دهند. برای افزایش مقدار تسلیم و مقاومت میلگرد باید عناصر خاصی به فولاد اضافه گردد که در قیمت فولاد نیز تاثیر گذار است.

چرا استحکام تسلیم میلگرد مهم است؟

تا اینجا با تنش تسلیم میلگرد به خوبی آشنا شدید، شاید برایتان سوال باشد خوب این نکته چرا حائز اهمیت است و چرا باید در خصوص آن بدانیم و اطلاعات کسب کنیم؟

و اما جواب:

از آنجایی که میلگرد یکی از مهم ترین عناصر سازه ای است، بسیار تاثیر گذار در سازه ما می باشد. بنابر اینکه سازه در چه اقلیم و منطقه جغرفیایی بنا می شود نیاز به مقاومت متفاوتی در میلگرد دارد به همین منظور استاندارد های متفاوتی برای مقاومت میلگرد ها مدنظر گرفته می شود که با توجه به نیاز شما میلگرد مناسب انتخاب می شود. برای رسیدن به بهترین انتخاب ممکن برای پروژه تان شما باید با استاندارد ها و خواص مکانیکی میلگرد آشنا باشید تا بتوانید خریدی آگاهانه و متناسب با نیازتان داشته باشید.

مقاومت کششی نشان می دهد که یک میلگرد تا چه میزان در برابر نیرو وارد شده دچار شکست می شود. هرچه قدر میزان مقاومت و استحکام میلگرد ها بیشتر شود، انعطافشان کم تر می شود. مهندسان با در نظر گرفتن این شاخص می توانند میلگرد مناسب برای تقویت بتن را شناسایی کنند.

آشنایی با fy یا تنش تسلیم میلگرد

شیوه تعیین استحکام کششی میلگرد

به وسیله دستگاه تست کشش، استحکام کششی میلگرد مشخص می شود. شیوه ی کار به این صورت است که دستگاه تست کشش به رایانه متصل شده، سپس دو نقطه از میلگرد را علامت زده و فاصله میان این دو نقطه سنجیده می شود. فاصله این دو نقطه باید 5 برابر قطر میلگرد مورد نظر باشد. و به وسیله دستگاه و با تنظیم فشار، چندین بار فشار مورد نیاز به این نقاط وارد می شود و این روند تا زمانی ادامه پیدا می کند تا میلگرد بشکند. به این صورت استحکام کشش میلگرد تعیین می شود.

تغییرات استحکام کششی میلگرد

در اثر اعمال نیرو به میلگرد، طول میلگرد نیز تغییر می کند. فشار اعمال شده در بازه ی 0  تا fy، تغییر شکل میلگرد قابل برگشت خواهد بود. در صورتی که بیشتر از fy، فشار وارد شود تغییر شکل برگشت ناپذیر خواهد بود و در حالتی که نیرو کم تر از fy  باشد میلگرد به طول اولیه باز می گردد.

سوالات کاربردی:

مهم ترین وجه تمایز فلزات با دیگر مواد از جمله سرامیک چیست؟

 خاصیت الاستیسته فلزات

Fy  یا تنش تسلیم میلگرد چیست؟

به مقاومت و تحمل میلگرد در برابر تغییر شکل تنش تسلیم می گویند که  با fy نمایش داده می شود.

چرا استحکام تسلیم میلگرد مهم است؟

از آنجایی که میلگرد یکی از مهم ترین عناصر سازه ای است بسیار تاثیر گذار در سازه می باشد. بنابر اینکه سازه در چه اقلیم و منطقه جغرفیایی بنا می شود نیاز به مقاومت متفاوتی در میلگرد دارد.

مهندسان با در نظر گرفتن این شاخص می توانند میلگرد مناسب برای تقویت بتن را شناسایی کنند و در پروژه مورد نظر استفاده کنند.

فشار اعمالی بیشتراز fy  چه تاثیر روی میلگرد خواهد داشت؟

میلگرد تغییر شکل داده و برگشت آن غیر قابل بازگشت خواهد بود.