قیمت میلگرد ساده

محاسبه وزن میلگرد
قطر (سایز): میلیمتر
طول (h): متر
تعداد:
وزن تقریبی (kg)
وزن تقریبی نهایی (kg)
اعمال فیلتر

میلگرد ساده چیست؟

همانطور که گفته شد میلگردی فاقد آج می باشد. میلگرد ساده، سطحی صاف و یکدست دارد و در استاندارد روسی با نماد A1  نمایش داده می شود. این میلگرد در استاندارد جدید به میلگرد 240 شناخته می شود. این میلگرد در قطر های متفاوت با طول 6 و 12 متر تولید می شود. میلگرد ساده کاربرد های فراوانی در صنعت و ساختمان سازی دارد اما مصارف صنعتی آن بسیار بیشتر است. میلگرد ساده در دو مدل شاخه و کلاف تولید و به بازار عرضه می شود.

کاربرد میلگرد ساده در بتن

از میلگرد ساده در بتن به شکل زیر استفاده می شود.

  • ادکا: لنگر های منفی تکیه گاه های ادکا استفاده می شود.
  • خرک: میلگرد به دو صورت متوالی در فاصله های مشخص در کف و فونداسیون بتن قرار می گیرد.
  • خاموت: جهت جلوگیری از ایجاد ترک و بیرون زدگی آرماتور و ایجاد قدرت تحمل نیروبرشی مورد استفاده قرار می گیرد.
  • سنجاقی: برای مقاومت برشی خاموت ها و وصل کردن میلگرد ها ی طولی و خاموت مورد استفاده قرار می گیرد.
  • میلگرد راستا: مقاومت کششی بتن را افزایش می دهد.
  •  رکابی: میلگرد های عمودی و طولی را در بتن ریزی، در یک راستا نگه می دارد.

برای دانستن اطلاعات بیشتر به مقاله میلگرد ساده چیست مراجعه کنید.