قیمت لوله API سایز ۱۱/۲اینچ

خصوصیات محصول
سایز ۱۱/۲اینچ
ضحامت ۳.۲
استاندارد تست گاز API
حالت شاخه ۶ متری