قیمت لوله API سایز ۱۱/۴اینچ

خصوصیات محصول
سایز ۱۱/۴اینچ
ضحامت ۳.۷
استاندارد تست گاز API
حالت ۶ متری