قیمت پروفیل ساختمانی سایز ۴۰ × ۱۰۰

خصوصیات محصول
سایز ۴۰ × ۱۰۰
ضحامت ۴
طول ۶ متری
دانشنامه

پروفیل ساختمانی چیست؟

پروفیل ساختمانی، پروفیلی است به شکل مربع و مستطیل که بنابر ضخامت و ابعادی که دارد کاربر ساختمانی دارد. در این دانشنانه با این مقطع فولادی آشنا خواهیم شد.